تبلیغات
خبر روز - خبر روز - فال روز : 24 اردیبهشت 1388
خبر روز
فال روز : 24 اردیبهشت 1388 نویسنده : رضا
 

بره : 1 فروردین - 31 فروردین
فكری به نظرت میرسد كه موفقیت آمیز جلوه میكند این موضوع باید خود را در واقعیت اثبات كند بدون آزمایش و آزمودن نمی توان چیزی را درست یا غلط دانست.

گاو : 1 اردیبهشت - 31 اردیبهشت
عكس العمل همسر برای تو امروز غیر منتظره خواهد بود در این باره باید بیشتر اندیشید و ازقضاوتهای سطحی و احساسی جدا پرهیز كرد.

دوقلوها : 1 خرداد - 31 خرداد
سعی كن همانطور كه هستی رفتار كنی یعنی آنچنان كه با خصلتهای درونی و روحیه تو سازگار است هرگز سعی نكن به چیزی بیهوده تظاهر كنی و یا فراتر ار توان خود مسئولیتی را بپذیری.

خرچنگ : 1 تیر - 31 تیر
فرار از واقعیتها هیچ مشكلی را حل نمیكند باید تسلیم واقعیت هم نشد بلكه باید با دركی درست آنرا شناخت و در جهت اهداف خود آن را تغییر داد.

شیر : 1 مرداد - 31 مرداد
به نظرتو این وضعیت ناجورو زشت غیر قابل تحمل است اما به نظر نمیرسد چنین باشد شاید بخشی از این تلخ اندیشی به ذائقه ی تو بستگی داشته باشد. 

سنبله : 1 شهریور - 31 شهریور
احساس میكنی راه حلهای محدودی را پیش پا داشته و قدرت انتخاب از تو گرفته شده است اما اگر جستجوی بیشتر كنی در خواهی یافت كه چنین نیست و با تغییر زاویه ی دید میتوان راههای بیشتری را پیدا كرد.

ترازو : 1 مهر - 30 مهر
خود را برای مسئولیت یا اتفاقهای غیر منتظره آماده كن معنای این حرف این نیست كه چنین اتفاقی حتما خواهد افتاد معنای آن آمادگی مدام تو برای مقابله با مشكلات است.   

عقرب : 1 آبان - 30 آبان
اوضاع در حال حاضر دگرگون و حیرت آوراست بهتر است كمی صبر كنی تا با فروكش كردن این غبارها در پرتو آفتاب روشن عقل و خردمندی مسیر خود را تشخیص دهی.    

کمان : 1 آذر - 30 آذر
تخیلات گسترده ی تو باضافه ی هشیاری و بدیعه گویی تو را كمك میكند تا بتوانی بر رقیبان خود پیروز شوی البته مشروط بر آنكه در راه رسیدن به هدف خود از هیچ كوششی دریغ ننمایی.   

بز : 1 دی - 30 دی
شتابزدگی در كارها تو را آسیب پذیر میسازد و دقت و هشیاری را از تو میگیرد و ناخودآگاه تو را در مسیری می اندازد كه انتظارش را نداشتی.

ظرف آب : 1 بهمن - 30 بهمن
روابط شخصی خود را باید توسعه دهی عادت كردن به روابط محدود آدمی را محدود میسازد و در تكامل و پیشرفت محدود میگرداند.

ماهی : 1 اسفند - 30 اسفند
اقبال امروز تو مثل اقبال سایرین حرفهایی است تكراری كه همه از آن اطلاع دارند تنها ویژگی این فالها زندگی و یادآوری است پس تو هم فراموش نكن كه كیستی و چه میخواهی.

طبقه بندی: طالع بینی و فال
پست های اخیر
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعداد کل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
نظرسنجی
کدام قسمت از وبلاگ مورد پسند شماست.
نویسندگان