تبلیغات
خبر روز - خبر روز - فال روز : 23 اردیبهشت 1388
خبر روز
فال روز : 23 اردیبهشت 1388 نویسنده : رضا

بره : 1 فروردین - 31 فروردین
همسر برتو فشار می آورد تا تو تصمیمی را بگیری و تو همچنان مقاومت میكنی بهتر است در این مورد كوتاه بیایی  و گوش شنوایی داشته باشی شاید این تصمیم آینده ی درخشان را در پی داشته باشد.

گاو : 1 اردیبهشت - 31 اردیبهشت
مراقب هر حرفی كه میزنی باش شاید در نظر هر حرف ساده ای بی خاصیت و بی معنا باشد اما ممكن است همچین حرفهایی به ظاهر بی ارزش در جاهایی اسیب رسان باشد.

دوقلوها : 1 خرداد - 31 خرداد
مراقب سلامتی خود باش و اجازه نده وضعیت از این بغرنجتر شود توجه به جسم آدمی همچون روح و اندیشه مهم است و باید از هیچ تلاشی درحفظ سلامتی خود كوتاهی نكنی.

خرچنگ : 1 تیر - 31 تیر
شخصیت تو اگرقوی و اثر گذار باشد توجه دیگران را به خود جلب خواهد كرد كسانیكه بر كارها و اعمال تو نظارت دارند از تو همین را میخواهند پس فكرهای زائد و بیهوده را از خود دور كن.

شیر : 1 مرداد - 31 مرداد
اسراف و ولخرجی بزرگترین مشكل توست گرچه بسیاری تو را نصیحت میكنند كه دست از این كار برداری ولی تو همچنان ادامه میدهی چون تو هنوز در مورد ضررهایش قانع نشده ای.

سنبله : 1 شهریور - 31 شهریور
یك كمك مالی از راه میرسد كه تو سخت بدان احتیاج داشتی دوستی میرسد كه مدتها بود انتظارش را میكشیدی امیدست كه با ورود به مرحله ی جدید دوران خوب و شكوفایی را در زندگی تجربه كنی.

ترازو : 1 مهر - 30 مهر
یك كمك مالی از راه میرسد كه تو سخت بدان احتیاج داشتی دوستی میرسد كه مدتها بود انتظارش را میكشیدی امیدست كه با ورود به مرحله ی جدید دوران خوب و شكوفایی را در زندگی تجربه كنی.

عقرب : 1 آبان - 30 آبان
اعتماد به نفس لازمه ی هر كار و كوششی است این اعتماد به نفس به تو قدرت خلق و ابداع میدهد  و تو را بر ان میدارد كه هر روز  راههای تازه ای را تجربه كنی.

کمان : 1 آذر - 30 آذر
شرایط در حال حاضر همانطوری است كه تو خواستار ان بودی ممكن است یك خبر جالبی برسد كه وضع را از این بهتر كند برای اینده های دور برنامه ریزی كن.

بز : 1 دی - 30 دی
از سهل انگاری در مورد خانه و خانواده جدا پرهیز كن به خصوص همسر تو كه از تو توقع دیگری دارد فراموش نباید كرد خانواده مهمترین سنگر ما در این روزگار است.

ظرف آب : 1 بهمن - 30 بهمن
نامه ای میرسد كه با خود خبرهای جالب و شنیدنی را می اورد به محض آنكه فرصتی پیدا میكنی یاد كن از دوستان قدیمی و بدان كه مشكلات روزمره ی زندگی را پایانی نیست.

ماهی : 1 اسفند - 30 اسفند
نباید اجازه داد که یآس و نومیدی بر تو مسلط شود زیرا در اینصورت توان تو را تضعیف خواهد کرد در لابلای همه نومیدی ها امیدی هست که چون کورسویی خود را نشان می دهد و هر روز پررنگ تر می شود.

طبقه بندی: طالع بینی و فال
پست های اخیر
آمار
تعداد کل مطالب ارسالی
تعداد کل نویسندگان
تاریخ آخرین بروزرسانی
تعداد بازدید امروز از وبلاگ
تعداد بازدید دیروز از وبلاگ
تعداد بازدید ماه قبل
تعداد بازدید کل از وبلاگ
تاریخ آخرین بازید از وبلاگ
نظرسنجی
کدام قسمت از وبلاگ مورد پسند شماست.
نویسندگان